Uzupełnij słowne zapisy przebiegu reakcji chemicznych.Zaznacz procesy utleniania i redukcji.Wpisz do tabeli nazwy substancji,które pełnią funkcję reduktorów oraz utleniaczy.
a)tlenek krzemu+.............tlenek magnezu+.........
b)............+...........tlenek węgla(4)+zelazo

reakcja chemiczna utleniacz reduktor
a
b

1

Odpowiedzi

2009-11-28T20:25:35+01:00
A)SiO2+2Mg-->2MgO+Si
tlenek krzemu+magnez-->tlenek magnezu+krzem
b)2FeO+C-->CO2+2Fe
tlenek żelaza+węgiel-->tlenek węgla+żelazo
a) utleniacz Mg C
b)reduktor Si Fe

9 3 9