Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-28T20:57:26+01:00
Niech h będzie wysokością trapezu ABCD, i niech punkt P
dzieli wysokość na dwa odcinki: o długości x ( wysokość ΔABP)
oraz długości h -x ( wysokość Δ CPD ) i niech AB = a ,
wtedy mamy:
PΔ APD = PΔ ABD - P Δ APB = ah/2 - ax/2 = [ah -ax]/2
PΔ BPC =PΔ ABC - PΔ ABP = ah/2 - ax/2 = [ah -ax]/2, czyli
PΔ APD = PΔ BPC , cbdo.
15 4 15