Odpowiedzi

2009-11-28T20:07:45+01:00
2009-11-28T20:17:23+01:00
Ten "⁺" czytaj jako x.
a) log₇√7 <=> 7⁺ = √7
7⁺ = 7 do ½
X = ½
log₇√7 = ½

b) log₂2√2 <=> 2⁺ = 2√2
2⁺ = 2¹ * 2 do ½
2⁺ = 2 do 1+½
2⁺ = 2 do 1½
x = 1½
log₂2√2 = 1½

c) log√²2 <=> (√2)⁺ = 2
(2 do ½)⁺ = 2
2 do (½)⁺ = 2¹
½x = 1|/½
x = 2
log√²2 = 2