Odpowiedzi

2009-11-28T20:18:17+01:00
1. V=s/t
prędkość=droga/czas

6. Fc=m*g
siła ciężkości=masa*siła grawitacji

znam tylko te dwa, mam nadzieję, że mimo to ci pomogłam
2009-11-28T20:27:58+01:00
1 wzór na prędkość
s- droga
t-czas
2 wzór na przyspieszenie
v-prędkość
t-czas
3 wzór na drogę
t- czas
a-przyspieszenia
4 wzór na prędkość średnią
s1- droga początkowa
s2-droga kńcowa
t1-czas początkowy
t2-czas końcowy
5 wzór na pęd
m-masa
v-prędkość
6 wzór na siłę ciężkości
m-masa
g-przyspieszenie ziemskie

at2(kwadrat) - przyspieszenie * czas do kwadratu
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-28T20:39:17+01:00
1.Wzór na szybkośc
V-szybkość m/s
s-droga (metry)
t-czas (sekunda)

2) wzór na przyspieszenie
a-przyspieszenie m/s²
v-szybkość m/s
t-czas (sekundy)

3) Wzór na drogę gdy v zero=zero
S-droga (metry)
a- przyspieszenie
t-czas (sekunda)

4. Wzór na szybkosc srednia
Vśr-szybkosc średnia m/s
S1 i s2-droga pierwsza i druga
t1 i t2 - czas pierwszy i drugi

5)Wzór na ped ciała
p-pęd
m- masa kg
v-szybkosc

6)Wzór na sile cięzkości
Fc-siła ciężkości (niuton)
m-masa (kg)
g- przyspieszenie ziemskie [1m/s2]