Odpowiedzi

2009-11-29T00:12:02+01:00
Region wschodnio azjatycki-Przeważa tam wielkoobszarowe rolnictwo uspołecznione. Niewielka jest towarowość tego rolnictwa.
Region Ameryki Łacińskiej-występują w nim tradycyjne gospodarstwa chłopskie oraz wielkoobszarowi gospodarstwa plantacyjne. Znaczący jest też ekstensywny chów bydła.