Akt nawigacyjny, 7 października 1651 r.

W celu zwiększenia floty handlowej i zachęcenia do żeglugi naszego narodu, co dzięki opatrzności i opiece boskiej jest tak wielkim środkiem dobrobytu i bezpieczeństwa naszej Republiki, przez obecny parlament i na mocy jego władzy zostaje postanowione:
po pierwszym grudniu 1651 r. i na przyszłość żadne towary bądź jakiekolwiek produkty, czy to płody ziemi, czy przetwory i wyroby z Azji, Afryki bądź Ameryki lub z jakiejś ich części, bądź z jakichś wysp należących do nich [...], jak również z angielskich plantacji oraz innych, nie będą przywożone bądź dostarczane do republiki angielskiej bądź Irlandii albo jakichkolwiek krajów bądź obszarów przynależnych do tej republiki, bądź stanowiących jej własność, na jakimkolwiek innym okręcie bądź okrętach, jakimkolwiek statku bądź statkach, ale jedynie na takich, które rzeczywiście i bez oszustwa przynależą tylko do ludzi naszej repoubliki albo naszych plantacji, którzy są ich właścicielami bądź prawnymi posiadaczami; przeto kapitan okrętu i marynarze, którzy w więkości swej są obywatelami naszej republiki, są również zagrożeni karą konfiskaty i utraty wszystkich towarów, które będą przywożone wbrew temu aktowi, jak też [...]utraty okrętu z całym jego sprzętem [...].

Pytania:
1. Podaj powody wystawienia tego dokumentu .
2. Wskaż główne postanowienia Aktu Nawigacyjnego. Przeciwko komu były one wymierzone?

Muszę mieć też określone jaki to jest rodzaj źródła

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-29T02:47:12+01:00
1) "W celu zwiększenia floty handlowej i zachęcenia do żeglugi narodu"
2) Towary z innych krajów przewożone są do republiki angielskiej wyłącznie na statkach przynależących do ludzi należących do tej republiki.

Jest to źródło historyczne materialne