Porownaj budowE komórki jądrowej i bez jądrowej wsawiając w odpowiednie rubryki tabeli (+) jeśli wymienone organellum występuje lub (-) jeśli go brak
jądro komórkowe , błona koMórkowa , cytoplazma podstawowa , siateczka sródplazmatyczna , aparat Golgiego , rybosom , substancja jądrowa , lizosomy , plazmidy , mitochondrium

1

Odpowiedzi

2009-11-28T21:04:52+01:00
Komorka jadrowa ; jądro komórkowe , błona koMórkowa , cytoplazma podstawowa , siateczka sródplazmatyczna , aparat Golgiego , rybosom, lizosomy , mitochondrium

Komorka bezjadrowa; cytoplazma
podstawowa, substancja jądrowa, plazmidy
2 1 2