Zad 1.
Dany jest wykres funkcji y=f(x) ( przechodzący przez punkty A(-4;-2); B(2;4); C(4;-3)).Odczytaj z wykresu i zapisz:
a) zbiór argumentów: X=
b) zbiór wartości:Y=
c)f(x)>0 dla x∈
d) f(x)<0 dla x∈

Zad 2.
Dana jest funkcja y=x2(kwadrat)
wyznacz współrzedne punktów A(3;y); B(x;1) tak aby nalezałały do wykresu tej funkcji.

Pilne , dziekuję za pomoc!

1

Odpowiedzi

2009-11-28T21:12:09+01:00
Witam,

1.
a) D={-4, 2, 4}
b) ZW={2, 4, -3}
c) f(x)>0 dla x=2
d) f(x)<0 dla x∈{-4, 4}

2.
y=9, bo 3^2=9
x=1, bo 1^2=1

Pozdrawiam!