Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-28T21:20:44+01:00
Bitwa pod Termopilami - rozegrana w roku 480 p.n.e. w wąwozie Termopile, była najsłynniejszym epizodem drugiej wojny perskiej. Celem Greków było powstrzymanie ogromnej armii pod wodzą Kserksesa przed przedarciem się do Attyki. Siły greckie pod wodzą Leonidasa liczyły 7,3 tys., podczas gdy Persów wzięło udział w starciu około 100 tysięcy. Mimo tak wielkiej przewagi liczebnej kolejne próby rozerwania greckiej obrony przez azjatyckich najeźdźców nie dawały rezultatu (o czym decydowała skuteczność greckiej falangi i korzystne warunki terenowe, uniemożliwiające atak jazdy perskiej ze skrzydła). Obrona była skuteczna do chwili wskazania Persom przez greckiego zdrajcę okrężnej, górskiej drogi. W obliczu klęski, Leonidas odesłał żołnierzy sojuszniczych miast Hellady, a sam wraz z oddziałem 300 Spartan pozostał na placu boju, by kontynuować walkę. Według przekazów wszyscy polegli. Bitwa pod Termopilami zakończyła się przegraną Greków, którzy nie zdołali uchronić Aten przed złupieniem, jednakże długie powstrzymywanie Persów w wąwozie termopilskim pozwoliło Grekom zreorganizować obronę i wycofać flotę, która na jesieni tego roku zadecydowała o ponownym wyparciu najeźdźców z Attyki.
1 5 1