Odpowiedzi

2009-11-28T21:29:02+01:00
ROZSIEWANIE, rozsiewanie owoców i nasionROZSIEWANIE, rozsiewanie owoców i nasion, czynnik współdecydujący o możliwościach ekol. i geogr. ekspansji gat.; ma duże znaczenie w konkurencji międzygatunkowej roślin; prężność populacyjna gat. zależy m.in. od ilościowej produkcji diaspor oraz ich zdolności rozprzestrzeniania się i opanowywania dostępnych siedlisk; ze względu na biologię rozsiewania dzielimy rośliny na kilka typów: autochory aktywnie rozrzucające nasiona (np. niecierpek), barochory których nasiona opadają wskutek siły ciężkości, anemochory rozsiewające się przez wiatr (wiatrosiewność), hydrochory rozsiewane przez wodę (hydrochoria), zoochory korzystające z pośrednictwa zwierząt (zoochoria) oraz antropochory rozsiewające się za pośrednictwem człowieka (antropochoria).

WIATROSIEWNOŚĆ, anemochoria, rozsiewanie diaspor, tzn. nasion i zarodników, za pośrednictwem wiatru; rośliny anemochoryczne (wiatrosiewne) wytwarzają zwykle wielkie ilości diaspor, nieraz b. lekkich (np. rośliny zarodnikowe oraz storczyki) lub opatrzonych puszystymi włoskami (np. nasiona ostów, wierzb, topoli, powojnika, mniszka lekarskiego) albo skrzydełkami (np. nasiona lipy, grabów, wiązów, klonów, miesięcznicy).

HYDROCHORIA [gr.], rozsiewanie nasion i zarodników za pośrednictwem wody; częste u roślin wodnych i błotnych (np. kosaciec, olsza, niektóre palmy) oraz u roślin siedlisk mniej wilgotnych, których nasiona lub zarodniki są rozsiewane przez deszcz (np. u mchów).

ZOOCHORIA [łac. < gr.], zjawisko rozsiewania owoców lub nasion przez zwierzęta; epizoochoria (egzozoochoria) owoce (np. łopianu, przytulii) przyczepiają się do sierści zwierząt; endozoochoria owoce (np. jemioły, poziomki) są zjadane, owocnia strawiona, zaś nasiona wydalane; dyssoochoria zwierzęta zbierają jadalne owoce (np. orzechy leszczyny) lub nasiona i część z nich gubią lub zakopują; myrmekochoria roznoszenie nasion przez mrówki.

ANTROPOCHORIA [gr.], rozsiewanie nasion za pośrednictwem człowieka; do antropochorów należą rośliny o b. różnych typach rozsiewania (np. poprzez wiatr), wtórnie rozprzestrzeniane przez człowieka; antropochorami są m.in. liczne gat. chwastów polnych i ogrodowych, rozprzestrzeniane przez środki transportu, z materiałem siewnym itp.
1 5 1
2009-11-28T23:47:02+01:00
Poprzez wiatr np mniszek lekarski,
poprzez zwierzęta nawet jest przysłowie uczepił się jak rzep psiego ogona,
poprzez inne rośliny np jemioła
poprzez bulwy , kłącza
poprzez człowieka [

1 5 1