Odpowiedzi

2009-11-28T21:24:18+01:00
Być człowiekiem tolerancyjnym, to być wyrozumiałym i pobłażliwym dla cudzych poglądów i zachowań.. Możemy być niezwykle dumni z postawy naszych przodków.
Naiwnością jest twierdzenie, że tolerancja jest podstawą demokracji. Demokracja opiera się bowiem na znacznie większych wartościach, a największą wartością jest człowiek i jego godność. Każdy mądry obywatel powinien być całkowicie nietolerancyjny na przykład wobec przestępstw. Powinien być też nietolerancyjny wobec tych osób i grup, którym udowodniono korupcję. Mądry człowiek nie toleruje także wielu innych zjawisk i zachowań, które są szkodliwe dla danej osoby czy dla społeczeństwa. W szkole raczej żaden nauczyciel nie będzie tolerował przemocy czy błędów ortograficznych. W sferze religijnej nie zauważam w naszym kraju poważniejszych napięć, konfliktów czy problemów. Raczej rzadko zdarzają przykłady nietolerancji spowodowanej stereotypami, iż człowiek danego wyznania musi prezentować określone cechy.
Warto być tolerancyjnym, ponieważ tym samym odpłacą nam się inni . Trzeba próbować rozumieć innych i ich problemy oraz ich 'inność' .
Powinniśmy tolerować środowisko i ludzi w nim zamieszkałych gdyż sami jesteśmy częścią tego świata.


21 4 21
2009-11-28T21:25:47+01:00
Drogie koleżanki i koledzy!

Chcę wam przypomnieć, że dziś 16 listopada obchodzimy Światowy Dzień Tolerancji i w związku z tym wygłoszę okazjonalne przemówienie. Jest to dla mnie bardzo ważne święto, ponieważ mam okazję pomyśleć nad tym jaką rolę odgrywa w moim życiu akceptacja. Tolerancja to po grecku „cierpliwie znosić”, ale jak dobrze wiecie dziś nazywamy to zachowaniem zakładającym poszanowanie poglądów, przekonań odmiennych od naszych oraz uznanie prawa do ich głoszenia. Uważam, że jest to bardzo ważna umiejętność w kontaktach międzyludzkich, która pozwala nam na poznanie nowych rzeczy, dzięki którym możemy poznać także samego siebie. O potrzebie tolerancji mówi się wszędzie. Słyszymy niemal codziennie o nieszczęściach bezpośrednio lub pośrednio związanych z nietolerancją rasową, religijną, społeczną, kulturalną, o konfliktach i wojnach, u których podstaw tkwi między innymi brak zgody na inność drugiego człowieka. Czy tak musi być? Odpowiedź brzmi nie. Jeśli sami chcemy być tolerowani to powinniśmy się nauczyć tolerować innych, bo przecież każdy człowiek ma swoje zwyczaje i potrzeby. Nie ma dwóch ludzi, którzy we wszystkim by się zgadzali i mieli te same przyzwyczajenia. Więc co oznacza słowo „inny”? Jest to kryterium większej ilości osób, w którym ustawiono pewne granice i każdy, kto się znajduje poza nimi odbiega od normy. Właściwie jest to bezsensowne, ale i konieczne. Wystarczy odpowiedzieć sobie na to pytanie:
Czy mamy być tolerancyjni wobec wszystkiego? Filozof Karl Popper pisał:
„Jestem zdecydowanie za tolerancją, lecz przeciw tolerowaniu nietolerancji, przemocy, okrucieństwa”.
18 3 18