Odpowiedzi

2009-11-29T11:14:31+01:00
2009-11-29T12:04:12+01:00
Przejęcie władzy w Polsce przez sanację było spowodowane przez
A) Liczne konflikty w sejmie osłabiające państwo.
B) Zaniedbywanie dobra państwa przez rządzących.
C) Przeprowadzenie wojskowego zamachu stanu

A) Przejęcie władzy w Polsce przez sanację było spowodowane przez liczne konflikty w Sejmie osłabiające państwo.
Polski parlamentaryzm w latach 1921-1926 roku borykał się z wieloma problemami wynikającymi głównie z niemożności wyłonienia stabilnej większości rządowej. Dla przykładu można tu podać istniejący w latach 1923-1925 roku gabinet Władysława Grabskiego który jako jedyny w tym okresie przeprowadził wiele istotnych zmian w kraju między innymi reformę walutową mógł pracować tak skutecznie jedynie dzięki temu iż był rządem pozaparlamentarnym( ponadto przez 6 miesięcy działal na podstawie przyznanych mu przez Sejm specjalnych pełnomocnictw). Wady ustrojowe skłoniły większośc ugrupowań politycznych do pogodzenia się z myślą o konieczności modyfikacji Konstytucji Marcowej z 1921 roku. Zamiary te wyprzedził Józef Piłsudski który wykorzystując istniejące w kraju niezadowolenie z rządów parlamentarnych dokonał w maju 1926 roku zbrojnego zamachu stanu.
1 5 1