Odpowiedzi

2009-11-28T21:40:54+01:00
Fermentacja jest wtedy jak sie ciś zafermentuje.Fermentacja octowa polega na utlenianiu alkoholu etylenowego do kwasu octowego:
CH3CH2OH + O2 → CH3COOH + H2O + 490 kJ (118 kcal)
Różne gatunki bakterii octowych wykazują mniejsze lub większe zdolności dalszego utleniania kwasu octowego zgodnie z równaniem:
CH3COOH + 2O2 → 2CO2 + 2H2O + wolna energia
Zjawisko to, zwane nadoksydacją, jest wysoce niepożądane w praktyce przemysłowej. W zasadzie bakterie wywołują dopiero wówczas, gdy zostanie wyczerpany alkohol etylowy w podłożu.
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-28T22:55:15+01:00
Wytwarzanie wszelkich alkoholi
wytwarzanie serów, kefirów, jogurtów
do produkcji napojów melcznych takich ja np. zsiadłe mleko
produkcja kiszonek