Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-11-28T22:05:14+01:00
Deltoid.

Czworokąt jest deltoidem:

jeżeli a = b i c = d
przekątne są wzajemnie prostopadłe (przekątna dzieli przekątną na połowy i odwrotnie)
kąt miedzy bokami a i d jest równy kątowi między bokami b i c2009-11-28T22:07:13+01:00
Deltoid – to czworokąt mający dwie pary boków
równych, boki równe mają wspólny wierzchołek

deltoid nie ma boków równoległych!!!

Kwadrat nigdy nie był deltoidem - a powodów jest kilka: - kwadrat ma cztery kąty proste - deltoid może mieć jeden kąt prosty, dwa kąty proste lub nie mieć ich wcale

boki: AB=AD I BC=CD

deltoid tylko jedną OŚ SYMETRII

przekątne deltoidu mogą być równe
3 4 3
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-28T22:08:01+01:00
Deltoid – czworokąt, którego jedna z przekątnych leży na jego osi symetrii. Jest ona wówczas symetralną drugiej przekątnej. W takim czworokącie pewne dwa sąsiednie boki mają równą długość a, a pozostałe dwa boki mają także równą długość b.
W deltoidzie kąty między bokami różnej długości są równe. Każdy deltoid wypukły jest sumą (mnogościową) dwóch trójkątów równoramiennych.

Pole powierzchni deltoidu jest połową iloczynu długości jego przekątnych. Jest także równe iloczynowi długości dwóch sąsiednich boków deltoidu o różnych długościach i sinusa kąta między nimi
4 5 4