Samochód o masie m= 700 kg jadący z prędkością o wartosci v= 72 km/h zahamował w ciągu t= 4s.
a) oblicz średnia siłę hamowania oraz drogę hamowania. Oblicz jaka cześć siły hamowania jest tarcie o podłoże, jeśli współczynnik tarcia f= 0,05.
b) wykaż, że samochód zjeżdzajacy ze stoku o kącie nachylenia α=30 stopni nie zatrzyma sie pod wplywem siły hamujacej obliczonej w podpunkcie a
c) oblicz, jaki powinien być inimalny współczynnik tarcia samochodu o podłoże, aby przy takiej samej jak w poprzednim zadaniu sile hamowania hamulcow samochód mógł zjeżdzajac z tego samego wzniesienia zahamowac na drodze s= 40m w ciągu t= 4s. Narysuj i nazwij siły działające na samochod podczas hamowania przy zjeżdzaniu ze wzniesienia>


Bardzo ważne!!!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-28T23:23:29+01:00
A)
mamy do czynienia z ruchem jednostajnie opóźnionym
V= 72km/h = 20m/s

a= V/t = 20m/s=4s = 5m/s²

F= T + Fb = fQ+Fb = fmg+ma = m(fg+a)
F= 700kg(0,05*10m/s²+5m/s²) = 700kg * 5,5m/s² = 3 850N = 3,85kN

s=Vt-at²/2 = 20m/s*4s - 5m/s²*(4s)²/2 = 80m - 5m/s²*16s²/2 = 80m - 40m =40m

ODP. Średnia siła hamowania wynosiła 3,85kN, zaś droga przebyta w czasie tego hamowania wynosiła 40m.


b)
Z treści wynika, że Qs > F. Sprawdźmy czy jest tak w rzeczywistości:

F=3,85kN

Qs/Q = cosα
Qs=Qcosα

cos30° = √3/2

√3≈1,73
Qs= mg*√3/2 = 700kg*10m/s²√3 /2 =7000N*1.73/ 2 = 6055N = 6,055kN

Qs>F zatem samochód nie zatrzyma się na stoku nachylonym pod katem 30°.

c)
F≥Qs

F=Fb+T

Zatem:

Fb+T=Qs
ma+fmg = Qcosα
fmg = Qcosα-ma
f=Qcosα-ma/ mg

f= 7000N - 3500N/ 7000N = 0,5

Minimalny współczynnik tarcia f, powinien wynosić 0,5.

SIły, o które chodzi to siła tarcia a także siła bezwładności działające przeciwnie to kierunku ruchu jazdy.

Pozdrawiam,
matteushq;)