Zad 1.

W tajemniczych okolicznościach zginęły 44 g czekolady, co stanowi 40 % tabliczki. Ile ważyła ta czekolada.?

Zad 2

Z niezrozumiałych przyczyn 24 % uczniów myśli wyłącznie o wakacjach, stanowią oni 80 % klasy. Ile osób liczy ta klasa.?

ZAd 3

W czerwcu z niejasnych przyczyn rachunek telefoniczny kasi wyniósł aż 550 zł. Co stanowi 250 % rachunku z maja. Ile zł. zapłaciła kasia w maju.?

Zad 4.
Przed wyjazdem nad morze okazało się że 3 uczniów zapomniało wziąśc ręcznik ,stanowiły one 15 % całej grupy.
Ile osób pamiętało o zabaraniu ręcznika.?

2

Odpowiedzi

2009-11-28T22:12:55+01:00
1.
44g=40%
x=100%

x=100*44:40
x=110g waży czekolada

2.
24=80%
x=100%

x=100*24:80
x=30 uczniów liczy ta klasa
3.
550zł=250%
x=100%

x=100*550:250
x=220 zł wynosił rachunek z maja

4.
15%=3
85%=x

x=85*3:15
x=17 uczniów pamiętało o ręczniku
3 4 3
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-28T22:13:50+01:00
Zad 1.

W tajemniczych okolicznościach zginęły 44 g czekolady, co stanowi 40 % tabliczki. Ile ważyła ta czekolada.?

44g = 40%
44:40 = 1,1g
1% = 1,1g
100% = 1,1*100
100% = 110 gram

Zad 2

Z niezrozumiałych przyczyn 24 uczniów myśli wyłącznie o wakacjach, stanowią oni 80 % klasy. Ile osób liczy ta klasa.?

24 to 8-%
24 : 80 = 0,3
1% = 0,3
100% = 0,3 * 100 = 30
klasa liczy 30 uczniów

ZAd 3

W czerwcu z niejasnych przyczyn rachunek telefoniczny kasi wyniósł aż 550 zł. Co stanowi 250 % rachunku z maja. Ile zł. zapłaciła kasia w maju.?

550 zł = 250%
550 : 250 = 2,2zł
2,2 zł * 100% = 220złotych
220 zł + 150% = 550zł

Zad 4.
Przed wyjazdem nad morze okazało się że 3 uczniów zapomniało wziąśc ręcznik ,stanowiły one 15 % całej grupy.
Ile osób pamiętało o zabaraniu ręcznika.?

3 = 15%
3:15 = 0,2
0,2 * 100% = 20 uczniów
1 5 1