Odpowiedzi

2009-11-28T22:18:17+01:00
- zbiór atomów posiadających tą samą liczbę protonów w jądrze


-substancja chemiczna, która składa się z atomów posiadających jednakową liczbę protonów w jądrze
19 4 19
2009-11-28T22:20:48+01:00
Pierwiastek chemiczny:
- substancja prosta stanowiąca zbiór atomów o tej samej liczbie atomowej.
-atomy danego pierwiastka chemicznego mogą się różnić liczbą neutronów, a zatem i masą jądra.
- są to takie substancje, których nie można rozłożyć na prostsze związki
-pierwiastki chemiczne najogólniej dzielimy na metale, niemetale i półmetale
- obecnie znanych jest 115 pierwiastków (układ okresowy pierwiastków chemicznych) odpowiadających liczbom atomowym od 1 do 118.
16 4 16