Odpowiedzi

2009-11-29T02:55:18+01:00
W Polsce, Czechosłowacji, na Węgrzech jak i w samym NRD odżyły dotychczas brutalnie tłumione ruchy demokratyczne i niepodległościowe.

Bardzo duża liczba mieszkańców NRD wyjeżdżała m.in. do Polski, na terenie której porzucając swoje samochody wchodzili na teren konsulatów i ambasady RFN, gdzie otrzymywali dokumenty uprawniające ich do łatwego dostania się do RFN i osiedlenia się tamże.