Odpowiedzi

2009-11-28T22:22:43+01:00
5 + 2 = 7
Wapń - ⁵/₇
Tlen - ²/₇
140kg * ²/₇ = ¹⁴⁰/₁ * ²/₇ = ²⁸⁰/₇ = 40kg
Odp. Masa tlenu to 40 kg.

Pamiętaj, że to nie wapień ani wapno, tylko wapń. xd
2009-11-28T22:23:44+01:00
5+2=7
140/7=20
2*20=40kg
Odp: Masa tlenu w 140kg wapna palonego wynosi 40kg
2009-11-28T22:26:49+01:00
Masa wapna palonego to 140kg.
Stosunek wynosi 5/2.
Liczba "5" odnosi się do wapna, cyfra "2" do tlenu.
Dzielimy całość na 7 części, z czego 5 takich części to wapno, a dwie - tlen.
140kg:7=20kg
Jedna część ma masę 20 kg. Musimy dowiedzieć się jaką masę ma tlen. Tlen to dwie takie części, więc:
20kg×2=40kg
Odp. W 140 kg wapna palonego znajduje się 40 kg tlenu.
1 5 1