1. Dana jest funkcja f określona wzorem
f(x)= {-x+1 dla x∈(-∞;-2> ; 3x+1 dla x∈(-2;1); -2x-4 dla x ∈<1; +∞)
miejscem zerowym funkcji f jest liczna
A.1 b.-2 c.-⅓ d.⅓
proszę o pomoc w tym zadaniu... liczę na całe rozwiązanie z góry dziękuję....pozdrawiam:)

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-28T23:28:39+01:00
Odp. c) Każde z tych równań przyrównujesz do zera
-x+1=0
x=1 (sprawdzasz wynik z dziedziną) nie należy do dziedziny funkcji

3x+1=0
x=-1/3 należy do dziedziny funkcji

-2x-4=0
x=-2 nie należy do dziedziny funkcji