Prosta DE jest równoległa do boku AB trójkąta ABC i przecina bok AC w punkcie D oraz bok BC w punkcie E. Oblicz:
a) |AC| gdy |CD| = 16cm, |CE| = 12cm, |BC| = 24cm
b) |AD| gdy |CE| = 3dm, |BE| = 5dm, |AC| = 12dm
Wykonaj odpowiednie rysunki.

1

Odpowiedzi

2009-11-28T23:13:10+01:00
A) |CD|= |AD|
|CD| = 16 cm
|AC| = 2*16cm = 32cm

b) |AC| = 2*|AD|
|AC| = 12dm
|AD| = 12dm=2 = 6dm