1.Rozwiąż chemograf,czyli napisz słownie przebieg reakcji chemicznej.
1 2 3
żelazo------>tlenek żelaza(II)------>tlenek węgla(IV)------->tlenek wapnia

1.
2.
3.

2.Związek chemiczny o nazwie węglan amonu stosuje się jako środek suchlniający do pieczenia ciast.W temperaturze wyżczej od 100C ulega rozkładu któej przebieg następujący:

węglan amonu------> amoniak+tlenek węgla(IV)+ woda
ustal czy to reakcja egzoenergetyczna czy endoenergetyczna
Reakacia rozkładu węglanu abonu to reakcja.....

3.W celu otrzymania benzyny należy ogrzewać ropę naftową.Jest ona mieszaniną składników o różnych temperaturach wrzenia.Benzynę otrzymuje się w temperaturze 40C-200C.Jak się nazywa metoda przy której użyciu można uzyskać benzynę z ropy naftowej?Nazwa tej metody to.....


czekam na odpowiedz

1

Odpowiedzi

2009-11-29T01:36:43+01:00
Zad.1
1żelazo+tlen→tlenek żelaza(II)
2tlenek żelaza (II)+węgiel→tlenek węgla (IV)+żelazo
3tlenek węgla(IV)+wapń→tlenek wapnia+węgiel
zad.2
endoenergetyczna
zad.3
destylacja
5 4 5