Odpowiedzi

2012-09-04T06:01:37+02:00

Kwas borowy (borny) H₃BO₃.
W przyrodzie pojawia się w postaci minerału określanym nazwą sassolin zaś występowanie kwasu borowego czy też jego soli można zaobserwować w soli morskiej oraz roślinach (zwłaszcza w owocach).
Właściwości:
* bardzo słaby kwas
* lekki
* dość słabo rozpuszczalny w H2O
* tworzy bezbarwne kryształy
* nietrwały termicznie
* w przeszło 100 °C przechodzi w kwas metaborowy
* nie ulega procesowi dysocjacji w roztworach wodnych, ale staje się akceptorem jonów hydroksylowych
* płomień zabarwia na zielono
* jest trujący
Zastosowanie: w wytwarzaniu emalii, farb, nawozów, w kosmetyce lekarskiej jako środek przeciwzapalny, w konserwacji drewna, w garbarstwie.
Kwas mrówkowy (metanowy) CH₂O₂.
Znajduje się w pokrzywach jak również w toksycznej wydzielinie owadów np. mrówek, szerszeni, pszczół.
Właściwości:
* ciecz bezbarwna
* lotna
* palna
* toksyczna
* ostra i drażniąca woń
* dobrze rozpuszczalna w wodzie
* żrąca oraz doprowadzająca do korozji
* przyczynia się do oparzeń skóry
Zastosowanie: w medycynie, garbarstwie, przemysł włókienniczy, spożywczy (E236), w preparatach grzybobójczych, pszczelarstwie.
Kwas szczawiowy (etanodiowy) C₂H₂O₄.
Znajduje się w roślinach np. szczawiu bądź rabarbarze oraz w formie soli.
Właściwości:
* ciało stałe
* kryształy koloru białego
* rozpuszczalny w wodzie, a także w rozpuszczalnikach organicznych
* najmocniejszy z kwasów karboksylowych
* ogrzewany przeistacza się w kwas mrówkowy oraz CO₂ ponieważ ulega dekarboksylacji
* w stosunku do utleniaczy posiada cechy redukujące
* tworzy szczawiany
Zastosowanie: w pszczelarstwie, farbiarstwie, pirotechnice, do pozbywania się rdzy czy plam z atramentu, do produkcji proszków do czyszczenia.