Jeżeli gęstość w temperaturze 4 stopni Celcjusza wynosi 1g/cm 3 to 50 g wody zajmuje objętość ....
Obliczenia


Oblicz gęstość sześcianu miedzianego o masie
8960 kg i objętości 1 km3. Wynik podaj w kg/m3 oraz g/cm3
Obliczenia


Masa skrzynki wynosi 30g >Oblicz jej ciężar na Ziemi i na Księżycu
Obliczenia

Ciężar beczki na Ziemi wynosi 500N Oblicz masę Na Ziemi i na Księżycu
Obliczenia

Zlewkę o pojemności 1000 ml napełniono do połowy wodą .Po wrzuceniu kamienia poziom wody podniósł się o 700ml . Oblicz objętość kamienia .Wynik cm3 i dm 3.
Obliczenia

Gęstość lodu wynosi 900kg /m3 . Oblicz masę bryły lodu o objętości 2 m3 .Wynik podaj w kg i g.
Obliczenia

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-05-26T16:04:14+02:00
1. m = 50g
d = 1g/cm³
m = d*V
V = m/d
V = 50/1 = 50cm³

2. m = 8960kg
V = 1000m³
d = m/V
d = 8960/1000 = 8,96kg/m³ = 0,00896g/cm³

3. m = 30g = 0,03kg
Fg na Ziemi = mg
Fgz = 0,03 * 10 = 0,3N

Fg na księżycu = mg/6
Fgk = 0,3/6 = 0,05N

4. Fgz = 500N
m = Fg/g
m = 500/10 = 50kg
Masa się nie zmienia!

5. 1/2 * 1000ml = 500ml = 0,5l
0,7l - 0,5l = 0,2l = 0,2dm³ = 200cm³

6. d = 900 kg/m³
V = 2m³
m = ?
m = d*V
m = 900*2 = 1800kg