Gdyby wszystkie książki w bibliotece ułożono na półkach po 60 książek to dwie półki pozostały by puste. Gdyby zaś układano po 50 książej na każdej półce t ozabrakłoby ośmiu półek. Ile było książek, a ile półek w bibliotece.

2

Odpowiedzi

2009-11-29T00:56:02+01:00
Gdyby wszystkie książki w bibliotece ułożono na półkach po 60 książek to dwie półki pozostały by puste. Gdyby zaś układano po 50 książek na każdej półce to zabrakłoby ośmiu półek. Ile było książek, a ile półek w bibliotece.

k - ilość książek
p - ilość półek

gdyby układano po 60 ---->> (p - 2) * 60 = k
gdyby układano po 50 ---->> (p + 8) * 50 = k

(p - 2) * 60 = (p + 8) * 50
60p - 120 = 50p + 400
60p = 50p + 520
10p = 520
p = 52

k = (52 - 2) * 60 = 3000

Było 3000 książek i 52 półki.
2009-11-29T01:04:58+01:00
X- ilość półek w bibliotece
(x-2)*60=(x+8)*50
60x-120=50x+400
60x-50x=120+400
10x=520
x=52 (ilość półek w bibliotece)
(52-2)*60=50*60=3000 ilość książek