Zapisz wyrażenia algebraiczne zgodnie z podpisami (przyjmujemy, żę wszystkie liczby oznaczone literami są dodatnie)

liczba o 6 większa od iloczynu a i b=
liczba 2 razy mniejsza od sumy a i b=
liczba 7 razy większa od iloczynu liczby x² i y²=
liczba o 3 większa od kwadratu liczby y=
kwadrat liczby o 3 wiekszej od liczby y=
liczba 3 razy mniejsza od kwadratu liczby x=
5% liczby n=
liczba o 7% większa od liczby n=
liczba mniejsza od liczby k=

3

Odpowiedzi

2009-11-29T08:07:03+01:00
1.ab+6
2.(a+b)/2
3.x do drugiej razy siedem razy y do drugiej razy siedem
4.y*y+3
5.(y+3)*2
6.x*x/3
7.n*0,05
8.n*1,07
9.k>
14 4 14
2009-11-29T08:09:05+01:00
1. ab+6
2. a+b:2
3. x²*y²*7
4. y²+3
5. (y+3)²
6. x²:3
7. 0,05n
8. 0,07*n+n
9. k>

pozdro!!!
27 4 27
2009-11-29T08:59:20+01:00
Czba o 6 większa od iloczynu a i b=6 +ab
liczba 2 razy mniejsza od sumy a i b=(a+b):2
liczba 7 razy większa od iloczynu liczby x² i y²=(x² * y²)*7
liczba o 3 większa od kwadratu liczby y=y²*3
kwadrat liczby o 3 wiekszej od liczby y=n²-y=3
liczba 3 razy mniejsza od kwadratu liczby x=x²:3
5% liczby n=0,05*n
liczba o 7% większa od liczby n=1,07*n
liczba mniejsza od liczby k=k>
14 4 14