Wpisz odległości,jakie pokonują wymienione pociągi w podanych czasach.prędkości pociągów podane są w nawiasach.

skinkanshen (3oo km\h) 2,5h? 20 min ? 70 min?
kolejka podmiejska (45 km/h) 2,5h? 20 min ? 70 min?
pociąg osobowy (60 km/h) 2,5h? 20 min ? 70 min?
kolejka wąskotorowa (40 km /h) 2,5h? 20 min ? 70 min?

3

Odpowiedzi

2009-11-29T08:23:38+01:00
Skinakanhes -
300 x 2.5 = 750km
300 x 1/3 = 100km
300 x 1,1/6 = 350km
kolejka podmiejska

45 x 2.5 = 112.5km
45 x 1/3 = 15km
45 x 1,1/6 = 52.5km

pociag osobowy

60 x 2.5 = 150km
60 x 1/3 = 20km
60 x 1,1/6 = 70km

kolejka wąsko

40 x 2.5 = 100km
40 x 1/3 = 13.3km
40 x 1.1/6 = 46,6km

1 5 1
2009-11-29T08:27:06+01:00
Skinkanshen (3oo km\h)
2,5h? - 300*2,5=750km
20 min ? - 300*1/3=100km
70 min? - 300*7/6=350
kolejka podmiejska (45 km/h)
2,5h? - 45*2,5=112,5km
20 min ? - 45*1/3=15km
70 min? - 45*7/6=52,5km
pociąg osobowy (60 km/h)
2,5h? - 60*2,5=150km
20 min ? - 60*1/3=20km
70 min? - 60*7/6=70km
kolejka wąskotorowa (40 km /h)
2,5h? - 40*2,5=100km
20 min ? - 40*1/3=13 1/3km
70 min? - 40*7/6=46 2/3km
1 4 1
2009-11-29T10:28:54+01:00
Skinkanshen
300 * 2.5 = 750 km
300 * ⅓ = 100 km
300 * 1⅙ = 350 km

kolejka podmiejska
45 * 2.5 = 112,5 km
45 * ⅓ = 15 km
45 * 1⅙ = 52,5 km

pociąg osobowy
60 * 2.5 = 150 km
60 * ⅓ = 20 km
60 * 1⅙ = 70 km

kolejka wąskotorowa
40 * 2.5 = 100 km
40 * ⅓ = 13⅓ km
40 * 1⅙ = 46⅔ km
1 3 1