Tato zostawił na stole 1 kawałek lodu. Lód roztopił się, a powstała z niego woda ogrzała sie do temp. powietrza. Oblicz, ile energii zostało pobranie przez lód i wode w tym procesie, wiedząc, że masa kostki lodu wynosi 15g, jego temp. początkowa -10C, a temp. powietrza w pomieszczeniu wynosi 20C. Ciepło właściwe lodu wynosi 2100J/kg x K, a ciepło topnienia lodu 334000J/kgxK.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-29T10:54:24+01:00
Q=Q₁+Q₂+Q₃
Q₁=mcΔt ciepło potrzebne na ogrzanie lodu do 0⁰C
Q₁=0,015kg×2100J/kgK×10⁰C=315J

Q₂=mL energia potrzebna na stopienie lodu
Q₂=0,015kg×334000J/kg=5010J
Q₃=mcΔt energia potrzebna na ogrzanie wody do 20⁰C
Q₃=0,015kg×4200J/kgK×20⁰C=1260J
Q=6585J