1. W którym z wymienionych zestawów znajdują się wyłącznie alkaloidy?
a) strofantyna, nikotyna, flawony;
b) chinina, morfina, kofeina;
c) kofeina, teina, antocyjany, atropina;
d) kofeina, morfina, digitalina, atropina.

2. Wchodzi w skład insuliny. Niedobór tego pierwiastka hamuje wzrost oraz wywołuje zmiany w skórze i owłosieniu. Informacje te dotyczą:
a) jodu,
b) cynku,
c) miedzi,
d) siarki.

3. Pobrana przez rośliny z gleby woda w liściu przebywa drogę:
a) szparki – mezofil – ksylem;
b) floem – ksylem – szparki;
c) ksylem – mezofil – szparki;
d) floem – ksylem – mezofil – szparki.

4. Białko transportujące żelazo w osoczu krwi człowieka to:
a) hemoglobina,
b) transglobulina,

c) transferryna,
d) ferrytyna.

1

Odpowiedzi

2009-11-29T11:14:15+01:00