Oblicz pamiętając o kolejnosci wykonywania działań.

a) 5 i trzy dziesiąte-2 i cztery piąte-1 i trzy czwarte=
b)12 pięć szóstych -10 i twie trzecie+7 i trzy piąte=
c) trzydzieści szesc trzydziestych piątych-pięc siódmych- pięc trzydziestych piątych=
d) 6 i trzy dziesiąte+trzy i cztery piąte- 3 i dwie piąte+3 i jedna druga

- odjąć
+dodać

Dodawanie i odejmowanie ułamków o różnych mianownikach.
Prosze pomórzciee!!!!

Tzlko tzle daam pt. bo nie mam wi.

3

Odpowiedzi

2009-11-29T08:51:04+01:00
A) 5 3/10-2 4/5-1 3/4=5 6/20-2 16/20-1 15/20=7/10
b)12 5/6 -10 2/3+7 3/5=12 25/30-10 20/30 + 7 18/30=9 23/30
c) 36/35 - 5/7 - 5/35=36/35-25/30-5/35=6/35
d) 6 3/10+3 4/5- 3 2/5+3 1/2=6 3/10+3 8/10-3 4/10+3 5/10=10 1/5
15 3 15
2009-11-29T08:55:38+01:00
A 5 3/10-2 4/5= 5 3/10-2 8/10=25/10
b 12 5/6-10 2/3+7 3/5=12 5/6-10 4/6+7 3/5=2 1/6+7 3/5=2 5/30+7 18/30=9 23/30
c 36/35 - 5/7 - 5/35=36/35 - 25/35 - 5/35=6/35
d 6 3/10+3 4/5 - 3 2/5 + 3 1/2=6 3/10 + 3 8/10 - 3 4/10 + 3 5/10=10 1/10- 3 4/10+ 3 5/10 =10 2/10= 10 1/5
/- kreska ułamkowa
10 3 10
2009-11-29T09:29:15+01:00
1. 5 3/10 - 2 4/5- 1 3/4=5 6/20-2 16/20-1 15/20=7/10
2. 12 5/6 -10 2/3+7 3/5=12 25/30-10 20/30 + 7 18/30=9 23/30
3. 36/35 - 5/7 - 5/35=36/35- 25/30- 5/35=6/35
4. 6 3/10+3 4/5- 3 2/5+3 1/2=6 3/10+3 8/10-3 4/10+3 5/10=10 1/5
6 4 6