1. W jakim czasie silnik o mocy 12kW wykonał pracę 30 J?
2. Koń ciągnie wóz siła 500 N, przebywając drogę 60 km w czasie 2 h. Jaka jest średnia moc konia?
3. Z jaką mocą pracuje silnik pojazdu, który porusza się ze stałą prędkością 80 km/h, jeżeli opory ruchu wynoszą 400 N?

1

Odpowiedzi

2009-11-29T09:08:38+01:00
1. 12kW to 12000W mamy wzór: P=W/t i przekształcamy, wyjdzie nam: t=W/P czyli t= 30J/12000= 1/400 s
2. F=500N
s=60km=60000m
t=2h=120min=7200s

P=500*60000/7200=12500W/3=12,5kW/3=4kW+0,5kW/3
3.ponieważ tutaj chodzi o moc średnią, to z informacji o prędkości możemy wyciągnąc 2 inne: drogę i czas.
t= 1h= 3600s
s= 80km= 80000m
F= 400N (jako że prędkośc jest stała, to siła ciągu jest równa siłom oporu)

P=W/t --> P=F*s/t
P=400*80000/3600=8889W
16 3 16