Odpowiedzi

2009-11-29T09:07:06+01:00
Rzeczypospolita wplątała się w XVII w. w wiele wyniszczających wojen. Jeszcze w XVI w. Rozpoczął się konflikt polsko-rosyjski, Był on kontynuacją wojen które u schyłku XV w. Litwa toczyła z księstwem moskiewskim (Rosją) . W XVI w. Władca Rosji Iwan IV Groźny, wykorzystując wewnętrzne trudności Rzeczypospolitej, zajął dużą część Inflant. Chciał tym samym zapewnić Rosji dostęp do Bałtyku. Wiek XVII był okresem bardzo burzliwym w dziejach Polski. Problemy zaczęły się jednak jeszcze w XVI w. W Rzeczypospolitej panował między innymi Stefan Batory. Był utalentowanym wodzem i w trakcie trzech zbrojnych wypraw przeciwko Moskwie zdobył twierdze w Płocku i Wielkich Łukach. Wojnę zakończył w 1582 roku korzystny dla Polaków rozejm, w wyniku którego Rzeczypospolita odzyskała większą część inflantów. Kolejna wojna z Rosją pojawiła się za panowania Zygmunta III Wazy. W Polsce pojawił się wtedy człowiek podający się za Dymitra. Magnaci poparli go ponieważ sądzili że zdobędą dzięki temu wpływy w Rosji. Dymitra nazwano Samozwańcom. Dzięki wsparciu wojska Polskiego objął władze w Moskwie. Zginął jednak i żądni zysków magnaci znaleźli następnego oszusta podającego się z Dymitra. Nie zyskał on jednak poparcia Rosji. Wkrótce Zygmunt III wypowiedział wojnę Rosji. Wojska Polskie pod wodzą hetmana Stanisława Żółkiewskiego odniosły w 1610 roku zwycięstwo pod Kłuszynem a następnie zdobyły Moskwę. Pokonani Rosjanie zaproponowali tron królewiczowi Polskiemu Władysławowi. Bali się objęcia tronu przez Zygmunta III ponieważ mógł on wprowadzić katolicyzm. Wkrótce w Moskwie wybuchło powstanie przeciwko Polakom. Wojska Polskie zmuszone zostały do poddania się. Wojno polsko- rosyjskie
2 5 2