ZADANIE NIE JEST TRUDNE!!! ale długie DUŻO PKT!!!

Narysuj reakcję i pokaż jak przenoszą sie elektrony walencyjne z jednego atomu do drugiego. Na koncu podaj jaki wyjdzie wzór...

A.reakcja wapnia z bromem
B.reakcja potasu z bromem
C.reakcja potasu z tlenem
D.reakcja glinu z fluorem
E.reakcja wapnia z tlenem
F.reakcja glinu z tlenem
G.reakcja litu z azotem
H.reakcja magnezu z azotem

BĘDĘ NIESAMOWICIE WDZIĘCZNY TYM KTÓRZY ROZWIĄŻĄ TO ZADANIE!!!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-29T14:26:08+01:00
A. Ca + Br2 => CaBr2 [Ca odda 2 elektrony, a Br je przyjmuje po jednym na atom]
B. 2K + Br2 => 2KBr [K odda po 1 elektronie; Br bierze po 1]
C. 2K + O2 => K2O [K odda po 1 elektronie; O bierze po 2]
D. 4Al. + 3F2 => 2Al2F3 [Al oddaje po 3; F bierze po1]
E. 2Ca + O2 => 2CaO [Ca oddaje po 2; O bierze po2]
F. 4Al + 3O2 => 2Al2O3 [Al odda po 3; O bierze po2]
G. 6Li + N2 => 2Li3N [Li oddaje po 1 elektronie; N bierze po3]
H. 3Mg + N2 => Mg3N2 [Mg oddaje po2; N bierze po3]
6 3 6