W pobliżu twojej miejscowości znajduje się stara, jeszcze czynna kopalnia węgla oraz odkryte niedawno źródła gorących wód o tempraturze 70*C. Gdybyś był radnym miejskim, jakich argumentów użyłbyś, aby przekonać zarząd gminy oraz lokalną społeczność do budowy elektorociepłowni, wykorzystujące gorące źródła?
Proszę o szybką odp.

2

Odpowiedzi

2009-11-29T09:42:12+01:00
Że to jest niebezpieczne dla życia i zddrowia mieszkańców
2 4 2
2009-11-29T12:15:33+01:00
Powiedzial bym iż jest to dobre i ekologiczne rozwiązanie
2 5 2