Odpowiedzi

2009-11-29T10:01:17+01:00
1620 Opis właściwości tlenku węgla(IV) przez J.B. van Helmonta.

1648 Opis właściwości siarczanu(VI) sodu, chlorowodoru i synteza chlorku etylu przez J. R. Glaubera.
1746 Opracowanie komorowej metody otrzymywania kwasu siarkowego(VI) przez J. Roebucka.
1766 Odkrycie wodoru przez H. Cavendisha.
1770 Odkrycie wody sodowej przez J. Priestleya.
1767-1778 Odkrycie tlenku azotu(I), tlenku azotu(II), tlenu, azotu, amoniaku, tlenku siarki(IV), czterofluorku krzemu, hydrogen chloride przez J.Priestleya; odkrycie przez niego, że powietrze jest mieszaniną gazów (a nie pierwiastkiem).
1771-1783 Odkrycie tlenu, azotu, chloru, fluorowodoru, arsenowodoru, cyjanowodoru, gliceryny, kwasów: tartanic, arsenic, molybdic, lactic, citric, malic, oxalic, gallic przez K.W. Scheele'a.
1781 Odkrycie syntezy wody przez H. Cavendisha, ustalenie przez niego zawartości tlenu i azotu w powietrzu.
1784 Ustalenie składu amoniaku przez C.L. Bertholleta.
1791 Opracowanie metody otrzymywania sody przez N. Leblanca.
1797-1798 Odkrycie chromu i berylu przez L.N. Vauquelina.
1799 Odkrycie tlenku węgla(II) przez J. Priestleya.
1807-1808 Odkrycie sodu, potasu, baru, magnezu i strontu przez H. B. Davy'ego.
1808 Odkrycie boru przez L. J. Gay-Lussaca.
1808-1828 Odkrycie wapnia, selenu, tytanu i toru przez J. J. Berzeliusa
1818 Odkrycie nadtlenku wodoru przez L.J. Thenarda.
1822 Pierwsze prace nad stalami stopowymi prowadzone przez M. Faradaya i J. Stodarta.
1823 Opublikowanie metody skraplania chloru, siarkowodoru, tlenku siarki(IV), chlorowodoru, tlenku węgla(IV) i amoniaku przez M. Faradaya.
1827-1828 Odkrycie glinu przez F. Wöhlera.
1831 Opatentowanie kontaktowej metody produkcji kwasu siarkowego(VI) przez P. Philipsa.
1840 Odkrycie ozonu przez Ch.F. Schönbeina.
1843 Opatentowanie metody produkcji superfosfatu przez J. Murraya.
1860 Odkrycie cezu i rubidu przez R.W. Bunsena i G.R. Kirchhoffa za pomocą skonstruowanego przez nich pierwszego spektroskopu.
1861 Odkrycie talu przez W. Crooksa.
1861 Opatentowanie amoniakalnej metody produkcji sody przez E. Solvaya.
1875-1886 Odkrycie galu, samaru i dysprozu przez P.E. Lecoq de Boisbaudrana.
1891-1895 Sformułowanie teorii związków kompleksowych przez A. Wernera.
1886 Opracowanie przez Ch.M. Halla i (niezależnie) P.L.T. Hroulta przemysłowej metody otrzymywania aluminium.
1894-1897 Odkrycie argonu, neonu, kryptonu i ksenonu przez W. Ramsaya i wspólników.
1898 Odkrycie radu i polonu przez M. Skłodowską-Curie.
1903-1908 Opracowanie syntezy kwasu azotowego(V) z powietrza przez K. Birkelanda, S. Eyde'a i I. Mościckiego
1913 Powstanie pierwszej fabryki amoniaku i kwasu azotowego(V) wg technologii F. Habera i K. Boscha
1932 Odkrycie deuteru przez H.C. Ureya i wspólników.
1937 Otrzymanie technetu na drodze przemian jądrowych przez C. Perriera i E. Segre.
1940-1950 Otrzymanie pierwszych transuranowców przez G.T. Seaborga i E. M. McMillana.
1960 Wyjaśnienie struktury i wiązań chemicznych borowodorów przez W. N. Lipscomba.
1962 Odkrycie związków chemicznych gazów szlachetnych przez N. Bartletta.
1974 Odkrycie wpływu freonów na zanik warstwy ozonowej przez M. Molinę, S.F. Rowlanda i P. Crutzena.
1975 Odkrycie nadprzewodzących właściwości tlenków Ba-Cu-La przez G. Bednorza i K.A. Müllera.
1985 Odkrycie fullerenów przez R.F. Curla, H.W. Kroto i R.E. Smalleya.
1994-1996 Otrzymanie pierwiastków o liczbach atomowych 110-112.
41 4 41