Witam!Mam do napisania program w c++
Treść programu:
Stwórz program testujacy dzialanie abstrakcyjnej klasy figura {3 cechy (2 liczbowe,jedna kolor )};funkcje sluzaca do przesuniecia figury w ukladzie wspolrzednych ;funkcje w pelni wirtualna pole oraz klasy pochodne i to ma byc dla figur: prostokat i rownoleglobok.
dzieki z gory za pomoc

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-30T17:00:52+01:00
Plik o nazwie klasy.h a w nim


#include <cstdlib>
#include <iostream>

using namespace std;


class figura
{
int kw1;
int kw;
public:
char kolor[30];
float uklad ();
virtual int pole (int)=0;
void wysn (void);
};
class rownoleglobok: public figura
{

int pole (a*h);

};
class prostokąt: public figura
{

int pole (a*b);

};a potem plik main.cpp a w nim

#include "funkcje.h"
#include <iostream>
int main(int argc, char *argv[])
{
cout<<"Jakiego koloru jest Twoja figura?? :)";
char kol[30];// deklaracja zmeinna przetrzymujaca kolor
cin>>kol;
cout<<"Podaj warosc kata:"<<endl;
int kat; //deklracja ;zmienna odpowiadajaca za rozwartosc katu
cout<<"podaj wspolrzedna w jakiej znajduje sie Twoja figura:"<<endl;
int x; // deklracja ;podaje wartosc x w ukladzie wspolrzednych nazej figury
int y;// deklaracja ;podaje wartosc y naszej figury w ukladzie wspolrzednych

cout<<"podaj wartosc x:";
cin>>x;
cout<<"podaj wartosc y:";
cin>>y;
cout<<"Twoja figura znajduje sie w wspolrzednej"<<"("<<x<<","<<y<<")"<<endl;
cout<<"Podaj wartosc wektoru przesuniecia: "<<endl;
int w1;// deklarcja;zmienna odpowiadajaca za wektor przesunecia wzdluz osi x
int w2;// deklaracja;zmienna odpowiadajaca za wektor przesuniecia wzdluz osi y
cout<<"wartosc wektoru przesuniecia x:";
cin>>w1;
cout<<"wartosc wektoru przesuniecia y:";
cin>>w2;
cout<<"chcesz przesunac kwadrat o wektor"<<"("<<w1<<","<<w2<<")"<<endl;
int x1;// deklaracja;zmienna przetymujaca wartosc x po przesunieciu
x1=(x+w1);// dzialanie wykonane na x-ach
int y1;// deklaracja;zmienna przetrzymujaca wartosc y po przesunieciu
y1=(y+w2);// dzielanie wykonane na y-kach
cout<<"Twoja figura znajduje sie w punktach"<<"("<<x1<<","<<y1<<")"<<endl;
cout<<"prosze podac dlugosc pierwszego boku w centymetrach: ";
int a;
cin>>a;
int h;
cin>>h;
double p1;// deklaracja;zmeinna przechowywujaca wynik z mnozenia, wartosc obwodu kwadratu
p1=(a*h);// dzialanie w jaki sposob zostalo obliczny pole
cout<<"pole prostokata to:"<<p1<<endl;
cout<<"Prosze podac wspolrzedna w ktorej znajduje sie prostokata wierzcholek"<<endl;
cout<<"Wspolrzedna x prostokata wynosi: ";
int ws;
cin>>ws;
cout<<"Wspolrzedna y prostokata wynosi: ";
int ws1;//deklaracja zmiennej; wspolrzedna przetymujaca wartosc y,
cin>>ws1;
cout<<"wiercholek prostokata wspolrzednych"<<"("<<ws<<","<<ws1<<")"<<endl;
cout<<"prosze podac wektor przesuniecia ";
int w; // deklaracja;zmienna przetrzymujaca wartosc wektora o jaki chce przesunac wzgledem osi x
cin>>w;
cout<<"prosze podac kolejna wspolrzedna ";
int ww;// deklaracja;wspolrzedna wektoru przesuniecia y
cin>>ww;
cout<<"chcesz przesunac prostokat a wspolrzedne:"<<"("<<w<<","<<ww<<")"<<endl;
int wskx;// deklaracja;przetrzymuje wartosc x po przesunieciu
wskx=(ws+w);// dzialanie za pomoca jakiego wyliczylismy x po przesunieciu
int wsky;//deklaracja zmeinnej przetrzymujaca wartosc y po przesunieciu
wsky=(ws1+ww);// dzialanie za pomoca jakiego obliczylismy wartosc y
cout<<"wierzcholoek prostokata wynosi "<<"("<<wskx<<","<<wsky<<")"<<endl;

double b;
cin>>b;
double p2;// deklraracja zmiennej odpwiadajacej ze przetrzymywanie wyniku z pola prostokata
p2=(a*b);// dzialanie za pomoca jakiego obliczmuy pole prostokata
cout<<"pole prostokata wynosi:"<<p2<<endl;

w pliku funkcje.h wpisz to

#include "klasy.h"
system("PAUSE");
return EXIT_SUCCESS;

}