ZADANIE 1
Wyprowadź wzór sumaryczny i znajdź stosunek masowy C : H
a)alkanu zawierającego 7atomów węgla w cząsteczce
b)alkenu zawierającego 5atomów węgla w cząsteczce
c)alkinu zawierającego 8atomów węgla w cząsteczce
ZADANIE 2
Podaj wzór i nazwę:
a)alkanu o masie cząsteczkowej 84u.
b)alkenu o masie cząsteczkowej 70u.
c)alkinu o masie cząsteczkowej 138u.
ZADANIE3
Napisz równania reakcji spalania całkowitego:
a)etenu
b)propynu

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-29T21:00:42+01:00
1.
a) C₇H₁₄
C : H
7 : 16
b) C₅H₁₀
C : H
1 : 2
c) C₈H₁₄
C:H
8:14

2.
a)nie ma alkanu o masie 84u, za to heksan ma masę 86u, więc może o to chodziło C₆H₁₄
b)C₅H₁₀ penten
c)C₁₀H₁₈ dekin

3.
a)C₂H₄+3O₂------>2CO₂+2H₂O
b)C₃H₄+4O₂------>3CO₂+2H₂O