Odpowiedzi

2009-11-29T10:36:36+01:00
A)Oblicz 12,5% kwoty 1600zł.
1600 * 12,5% = 200 zł

b)Znajdź kwotę o 2% mniejszą niż 3000zł.
3000 - 2% = 2940 zł

c)Znajdź długość o 125% większą od 160m.
160 + 125% = 360m

d)Jaka to liczba której 3% stanowi 12.
12:3 = 4 4 - 1%
4* 100 = 400
To liczba 400

e)Jaki procent masy 200kg stanowi masa 240kg.

(240:200) * 100 = 120%
2009-11-29T10:37:23+01:00
A) 12,5%*1600=200
b) 3000*98%=2940
c) 3% -------12
100%------x
3x= 1200
x=400
d) 240/200 *100%= 120%


* znak mnożenia
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-29T10:38:25+01:00
A) 0,125 * 1600zł = 200zł
b) 0,98 * 3000zł = 2940zł
c) 2,25 * 160m = 360m
d) 100% - x
3% - 12

3x = 1200/ :3
x= 400

e) 100% - 200kg
x% - 240kg

200x = 24000 / :200
x = 120%