Prosze przetłumaczyć na angielski ale nie gubić liter bardzo prosze tylko szybko . Kto pierwszy temu zaznacze najlepsze rozwiązanie ;
Zadanie to ;przetłumacz na angielski nie gubiąc liter ;

Ten rok był dla mnie wspaniały,odniosłem w nim wiele sukcesów.
Bardzo lubie czerwiec i lipiec bo nie chodze do szkoły i
jest gorąco . Wolne dni od szkoły mamy 22 czerwca do 31 sierpnia są to wakacje.Ferie zaczynają się 16 lutego a konczą 28 lutego .
Dla mnie ważne wydarzenia są moje urodziny ,które obchodze 23 kwietnia iświęta 24 grudnia,święta Bożego Narodzenia.

2

Odpowiedzi

2009-11-29T10:36:12+01:00
This year was great for me, it got the many successes.
Very fond of June and July because he did not go to school and
it's hot. Free
days of school we have June 22 and 31 August are holiday.Winter holdays begin on 16 February and ending February 28.
Important events for me is my birthday, which celebrate 23 April and Christmas December 24, Christmas.
2009-11-29T10:36:58+01:00
This year was for me wonderful, I was a success in it a lot. Very much I like the June and the July because I am not going to school and there is a heat. From the school we have whole holidays of 22 June on 31 August are are starting this wakacje.Ferie oneself 16 February and are finishing 28 February. For me landmarks are mine the birthday which care about me on 23 April and holidays 24 of December, Christmas.

Wydaje mi sie, że dobrze przetłumaczyłam.