Pamiętając że gęstość lodu wynosi 900kg/m³ oblicz jaki procent objętości lodu wystaje ponad powierzchnią:
a) wody destylowanej (4°C) której gęstość jest równa 10³kg/m³
b) wody morskiej której gęstość wynosi 1,025 * 10kg/m³

potrzebuje na jutro, pomóżcie plissss

1

Odpowiedzi

2009-05-27T11:30:17+02:00
Dl = 900 kg/m³ gęstość lodu,
dwd=1000 kg/m³ gęstość wody destylowanej
dwm=1025 kg/m³ gęstość wody morskiej
V - objętość kry
V1- objętość wystającej częśći
V1\V=?

Siła wyporu kry lodowej częsciowo zanurzonej :
Fw=dw*g*(V-V1)

siła ciężkośći kry:
Fg=dl*g*V

Fw=Fg
dw*g*(V-V1)=dl*g*V //g
dw*V-dw*V1=dl*V
V*(dw-dl)=dw*V1
V1/V=(dw-dl)/dw

dla wody destylowanej:
V1/V=(1000-900)/1000=100/1000=10/100=10%
dla wody destylowanej 10% objętości lodu wystaje ponad powierzchnię.

dla wody morskiej:
V1/V=(1025-900)/1000=125/1000=12,5%
dla wody morskiej 12,5% objętości lodu wystaje ponad powierzchnię.
20 3 20