Dane Są dwa okręgi o promieniach R=5cm i r= 3cm.Odległość środków tych okręgów wynosi 2 cm.Okręgi zatem te:
A)Przecinają się,
b)Są styczne wewnętrznie,
C)Są rozłączne
D)Są stycznie zewnętrzne

Proszę o jakieś wytłumaczenie dlaczego wybieracie dany podpunkt

1

Odpowiedzi