Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-29T22:46:54+01:00
A)
sinα=√10/10
sin²α+cos²α=1
(√10/10)²+cos²α=1
10/100+cos²α=1
cos²α=1-10/100
cos²α=90/100
cosα=√90/100
cosα=3√10/10

tgα=sinα/cosα
tgα=√10/10:3√10/10
tgα=1/3

b)
x²+(3x)²=y²
x²+9x²=y²
10x²=y²
y=x√10

czyli x=1
y√10
a=1
b=3

3*a/(a-b) +2* b²/(a²+b²)=3*1/(1-3) +2* 9/(1+9)=3/(-2) +18/10=-3/2+9/5=
-15/10+18/10=3/10