Zad1
Obwód trapezu prostokątnego wynosi 38cm.kwadratowych.Krótsza podstawa ma 4cm. długośći nierównoległe boki mają długość odpowiednia 5 i 13cm. Oblicz pole tego trapezu.

Zad.2
Przed przystapieniem do budowy latawca Janek rysuje jego model,ten przedstawiono na rysunku w skali 1:10. Oblicz pole powierzchni latawca zbudowanego przez Janka wiedząc że długości odcinków IACI i IBDI są odpowiednio równe 4 i 2cm. oraz IACI jest prostopadłe do IBDI i S jest to środek odcinka IBDI

1

Odpowiedzi

2009-11-29T11:23:30+01:00
1.Dane: L=38 cm Podstawa:b=4cm boki: c=h=5cm d=13cm
Szukane: a=? P=?
P=(a+b)*h/2
a = L-(b+c+d) a=38-(4+5+13)=38-22=16cm
P=(16+4)*5/2 = 50cm2
2. Dane: |Ac|=d1= 4cm*10=40cm |BD|=d2=2cm*10=20cm
(Razy dziesięć ponieważ liczę rozmiary z skali 1:1)
P=d1*d2/2
P=40*20/2=400cm2
1 5 1