Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-29T11:15:54+01:00
Takie coś o imperium Europy kiedyś znalazłem.

Dla współczesnego Europejczyka proces integracji kontynentu rozpoczął się wraz z powstaniem Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, a jedność europejska kojarzy się z Unią Europejską. Jednak już w starożytności choć Europa nie stanowiła jedności gospodarczej i kulturowej, w Europie istniał krąg kulturowy i polityczny, który oddziaływał na wielki obszary. Fundamentem łączącym obywateli Europy była i nadal jest kultura antyczna. Powstała w starożytności kultura - grecka filozofia, architektura i ustrój państw greckich (polis), stanowiła odniesienie dla następnych pokoleń. Grecy choć byli rozproszeni w wielu państwach - miastach czuli wspólnotę kulturową i wyraźnie podkreślali swą odrębność od innych cywilizacji, czym przypominają współczesnych Europejczyków. Imperium Romanum zjednoczyło w swych granicach większą część państw należących do współczesnej Unii Europejskiej. Nie znaczy to, że mieszkańcy pozostałych terenów naszego kontynentu odseparowani byli od wpływów starożytnego Rzymu. Na terytorium dzisiejszej Polski docierali kupcy rzymscy poruszający się wzdłuż szlaku bursztynowego. A co działo się u progu pierwszego tysiąclecia n.e.? Czy „Europa” stanowiła jedność, czy też była podzielona politycznie, kulturowo i gospodarczo?
Po upadku Cesarstwa Rzymskiego Europa została podzielona między wiele mniejszych państw i plemion. Wkrótce jednak nastąpiły próby ponownego zjednoczenia naszego kontynentu.
6 1 6
2009-11-29T11:15:55+01:00
Łączące; mieszkanie w granicach rządzonych przez Cesarzy rzymskich, wspólne wojsko i administracja, język urzędowy (łacina), dorobek kultury Rzymskiej

Dzielące; narodowości, mniejsze skupiska kulturalne, bariery językowe
13 4 13