6.
w skladzie pociągu znajdują się cysterny, platformy i wagony towarowe. Cystern było o 4 mniej niż platform i o 8 mniej niż wagonów towarowych. Ile było cystern, platform i wagonów towarowych w składzie tego pociągu, jeżeli wszystkich wagonów było 57?
7.
Coca-colę z 60 półtoralitrowych butelek rozlano do 360 kubków. Jaka była pojemność każdego kubka? Do ilu kubków, których pojemność będzie większa o 20% można rozlać tę ilość coca-coli?


potrzebuje to na dzisiaj

z góry dzx

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-29T11:20:42+01:00
C+p+t=57 c- cysterny, p- platformy, t- wagony towarowe
c=p-4 --> p=c+4
c=t-8 --> t= c+8

c+c+4+c+8=57
3c= 45
c= 15
p= 15+4=19
t= 15+8=23

zad 2
60 * 1,5=90 litrów - tyle było litrów coli
90:360= 0,25 l - taka jest pojemność jednego kubka

0,25l * 120% = 0,3 l
90/0,3 = 300 - do tylu kubeczków o pojemności 0,3l można rozlać colę
2009-11-29T11:31:08+01:00
6.
dane:
x-platformy...19
x-4-cysterny...19-4=15
x-4+8-wagony towarowe...19-4+8=23
57-wagony
rozwiązanie
x+(x-4)+(x-4+8)=57
3x=57+4+4-8
3x=57//:3
x=19
odp:Platform było 19, cystern 15, a wagonów towarowych 23.
7.
60 * 1,5l= 90l
90 : 360= 0,25l=250ml
250ml + 250 * 20%=250 +50= 300ml
90l : 0,30l=300
odp: Pojemność każdego kubka wynosiła 250ml, do 300 większych kubków będzie można wlać coca colę
1 2 1