Napisz rozprawkę, w której powinny znaleźć się samodzielne rozważania dotyczące następujących zagadnień:
- Czy działalność sekt jest rzeczywiście niebezpieczna, na czym polega zagrożenie ze strony sekt, kto mu w największym stopniu podlega?
- Dlaczego ludzie przystępują do sekt? Jakie są przyczyny popularności sekt?

Można posiłkować się na różnych informacjach z internatu, prasy, ale zabronione jest ich całkowite plagiatowanie! Będę sprawdzał podesłane mi prace pod tym względem. Ponadto oprócz odpowiedzi na pytania powyżej można dodać różne inne wiadomości związane z sektami np. ogólne wyjaśnienie co to jest sekta, jakieś zjawiska dotyczące sekt itp. Praca ma być długości minimum jednej strony a4 i musi być to spójna rozprawka.

Pracę mam niestety na jutro. Z góry dziękuję za pomoc, a wynagradzam to 75 punktami.

1

Odpowiedzi

2012-08-03T22:30:32+02:00       Sekty są niebezpieczne dla ludzi , ponieważ działają one w zamkniętym gronie, zazwyczaj z dala od ciekawych , spojrzeń ludzkich. Aby potwierdzić słuszność mojej tezy, przytoczę odpowiednie argumenty.

          Po pierwsze, sekty są niebezpieczne, ponieważ ta grupa, a własciwie jego przywódca, dąży do tego, aby całkowicie podporządkować sobie ludzi werbowanych do sekty, wykorzystując ich naiwność . W ten sposób osoba werbowana ulega i wykonuje każdy rozkaz przywódcy sekty, co stwarza ogromne niebezpieczeństwo nie tylko dla danego człowieka, ale także dla całego społeczeństwa.

           Kolejnym argumentem jest to, że sekty wykorzystując naiwność ludzi i okradają ich z majątku. Każą na swoje konto przelewać wszystkie swoje oszczędności, pozostawiajac człowieka bez żadnych środków do życia.

           Następny argument to to, że sekty całkowicie izolują człowieka od swojej rodziny, przyjaciół, znajomych tłumacząc, iż jedynym dobrem człowieka jest sekta. Człowiek nie ma prawa kontaktować się z najbliższymi w żaden sposób. Jest pozbawiony wolności, często przetrzymywany wbrew swojej woli. Próba ucieczki kończy się surową karą.


          Uważam, iż ludzie często przystępują do sekt, ponieważ czują, że świat nie spełnia ich oczekiwań. Często czują się bardzo samotni, nierozumiani przez nikogo . Mają trudne relacje z innymi ludźmi. Szukają miejsca, gdzie mogą uciec od zgiełku miast.

          Sądzę, że przyczyną popularności sekt jest to, że nowym jej członkom mogą zapewnić to czego nie znajdują oni w domu, szkole, pracy, życiu prywatnym czy zawodowym. Sekty sprawiają wrażenie zintegrowanej grupy, której celem jest pomoc drugiemu człowiekowi. Ludzie , którzy szukają miłości i przyjażni często wpadają w pułapkę, z której trudno się jest wydostać.

          Moim zdaniem sekty są bardzo niebezpieczne dla ludzi, ponieważ ludzie , którzy są w sekcie nie mają żadnych praw. Nie mogą oni swobodnie wyrażać krytycznych uwag pod adresem sekty. Nie maja prawa wyrażać swoich mysli i uczuć. Często robią rzeczy wbrew własnej woli, ponieważ obawiają się o własne bezpieczeństwo.