Odpowiedzi

2009-11-29T11:20:48+01:00
Tu jest napisane co to jest charakterystyka porównawcza... :)


Charakterystyka porównawcza w teorii literatury jest zestawieniem co najmniej dwóch postaci. Pokazuje ona podobieństwa i różnice przedstawionych osób. Pokazuje ona kontrast wybranych osób.

Przy charakterystyce zwraca się uwagę na postawę tych postaci wobec jakiegoś problemu. Dokonuje się tego na dwa sposoby:

* Kontrastowe scharakteryzowanie jednej osoby, następnie kolejnych, a na końcu porównanie wszystkich postaci i wyciągnięcie wniosków.
* Charakterystyka równoległa, zwraca się uwagę na wybrane cechy, odnoszące się do jakiegoś ważnego problemu. Różnica między postaciami wówczas sama się wyłoni, a końcowy wywód będzie podsumowaniem, wyciągnięciem wniosku.
1 5 1
2009-11-29T11:20:56+01:00
Opisz najpierw siebie; swój wygląd cechy, stosunek do otaczającego świata, potem zrób to samo z osobą do której się porównujesz, następnie zestaw te dwa charaktery oceń je pod kontem wad i zalet i gotowe. Mam nadzieję że pomogłem.
1 5 1
2009-11-29T11:21:19+01:00
Najpierw opisz siebie, scharakteryzuj swoja osobe zgodnie z tym co musisz na końcu otrzymać (np. kto bardziej lubi grać na komputerze (; ) potem opisz druga osobe i na końcu podsumuj wszystko w zakończeniu.
1 5 1