1.Jakie były przyczyny wrogich stosunków Polski z innymi państwami??
2.Jakie były przyczyny utrzymania przez Polskę przyjaznych stosunków z innymi państwami?
3. Jakie znaczenie dla sytuacji Polski miało podpisanie patku Ribbentrop-Mołotów?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-29T11:53:28+01:00
1.Polska w 20-leciu międzywojennym utrzymywała wrogie stosunki z Litwą,Czechosłowacją,a także ze Związkiem Radzieckim i Niemcami(później III Rzeszą),z dwoma ostatnimi próbowaliśmy prowadzić politykę równowagi, co udawało siędo 1939 roku kiedy wybuchła wojna.A więc tak: Litwa miała do nas pretensje o anektowanie Litwy środkowej tzw. Wileńszczyzny,zerwała z nami stosunki dyplomatyczne, Czechosłowacja-tutaj to my byliśmy poszkodowani,bo oni zajeli nam Zaolzie,Niemcy w tym przypadku jest to bardziej złożone,chodzi tutaj m.in o plebiscyty(Śląsk,a także powiśle oraz Warmia i Mazury),później wojna celna i późniejsze żądania Hitlera, co do ZSRR tutaj przeważa sprawa komunizmu i pamiętnego roku 1920.

2.Tutaj mamy przede wszystkim Łotwę,Rumunie,Estonię,Węgry oraz Francję. Tutaj Piłsudski chciał zrobić federację państw- Międzymorze.Jednak to okazało sięniemożliwe ze względu na konflikt z Litwą,a Trójstronny blok z Węgrami i Rumunią stał sięniemożliwy ,gdyż Węgry nie mogły ścierpieć utraty Siedmiogrodu na rzecz Rumuni.Francji zależało,żeby w razie konfliktu z Niemcami Polska zaatakowała ich os strony wschodniej.

3. Pkakt Ribbentrop-Mołotow oznaczał dla Polski walke na dwóch frontach ,a w rzeczywistości 4 rozbiór Polski przez te państwa.
3 4 3