Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-29T11:25:52+01:00
Od dawien dawna las dostarczał drewna. Drewno jest najstarszym surowcem ziemi, stosowanym do budowy domów, wyrobu sprzętów i jako opał. Dziś niewątpliwie używa się innych materiałów do produkcji wielu przedmiotów, dawniej wytwarzanych z drewna, ale zapotrzebowanie na drewno wciąż wzrasta. Aby nie zniszczyć lasów zupełnie - konieczna jest racjonalna gospodarka, polegająca na planowym ograniczaniu wyrębów i jednocześnie stałym, we właściwym czasie prowadzonym zalesianiu. Tylko przy takiej gospodarce może się las odnawiać i utrzymywać w "zdrowiu". Jeśli nie dba się o odpowiednio wczesne zalesianie, dochodzi do poważnych szkód w krajobrazie. Często zdarza się, że po wycięciu lasu mieszanego sadzi się tylko drzewa iglaste, np. sosny. Są to tzw. monokultury sosnowe". Przynoszą one człowiekowi dość szybką korzyść, ale są bardzo podatne na różne choroby i ataki szkodników.

W świetle dziennym rośliny pobierają z powietrza dwutlenek węgla (CO2) potrzebny im do budowy tkanek (do odżywienia) i wydzielają tlen . Podczas oddychania oraz podczas spalania zostaje zużyty tlen z powietrza, a wydziela się w powietrze dwutlenek węgla. Drzewa wyłapują swoimi liśćmi i szpilkami cząsteczki pyłów i sadzy, a więc działają jak olbrzymie filtry. Również szkodliwe substancje gazowe zawarte w zanieczyszczonym powietrzu są pochłaniane przez listowie.
Las odfiltrowuje z powietrza w ciągu roku około 68 ton pyłów tj. mniej więcej 7500 worków cementu lub 300 wielkich wypełnionych po brzegi pojemników odpadów.

Las odparowuje w ciągu letniego dnia do 40 tysięcy litrów wody (mniej więcej tyle, ile mieści mały basen pływacki).
Wciągu tysiącleci, w wielu krajach świata karczowanie lasów spowodowało powstanie wielkich terenów stepowych, pustynnych. Również w naszych czasach na skutek ingerencji człowieka niszczone są olbrzymie obszary leśne. Znanym przykładem jest tutaj rozległy wyręb lasów tropikalnych Ameryki Południowej. Ale również i u nas wielkie przestrzenie leśne są pochłaniane przez nadmierny rozwój przemysłu i energetyki, budowę dróg i osiedli, a nawet urządzeń sportowych. Wiele szkód powstaje przeważnie z powodu braku ostrożności - giną tereny leśne trawione przez pożary.
1 1 1
2009-11-29T11:27:45+01:00
Płody leśne:
- mięso i futra zwierząt łownych; - kauczuk naturalny z kauczukowca; - korek z dębu korkowego; - żywica; - grzyby, jagody, zioła; B) Lasy są regulatorem tlenu w przyrodzie:
- 1 ha lasu pochłania w ciągu 12 godz. 220-280kg CO2; - lasy pochłaniają rocznie dziesiątki ton szkodliwych gazów i pyłów; - lasy wytwarzają 180-220kg tlenu przez 21 godzin,C) Lasy mają duży wpływ na środowisko:
- oddziaływują na gleby, wiatry, temperaturę i wilgotność powietrza; - zatrzymują w ściółce leśnej wody deszczowe; - spowalniają topnienie śniegu,D) Znaczenie zdrowotne lasów i społeczne:
- lasy są źródłem terenów rekreacyjnych; - lasy źródłem drewna; - tworzenie rezerwatów i parków; - lasy jako źródło przyjemnych przeżyć estetycznych (obcowanie z przyrodą)
2009-11-29T13:27:07+01:00
Lasy są regulatorem tlenu w przyrodzie:
- 1 ha lasu pochłania w ciągu 12 godz. 220-280kg CO2; - lasy pochłaniają rocznie dziesiątki ton szkodliwych gazów i pyłów; - lasy wytwarzają 180-220kg tlenu przez 21 godzin;
Lasy mają duży wpływ na środowisko:
- oddziaływują na gleby, wiatry, temperaturę i wilgotność powietrza; - zatrzymują w ściółce leśnej wody deszczowe; - spowalniają topnienie śniegu;
Znaczenie zdrowotne lasów i społeczne:
- lasy są źródłem terenów rekreacyjnych; - lasy źródłem drewna; - tworzenie rezerwatów i parków; - lasy jako źródło przyjemnych przeżyć estetycznych (obcowanie z przyrodą).

Aby czerpać zyski z lasów i ich zasobów trzeba pamiętać o ich pielęgnacji przez:
- stosowanie środków ochrony roślin; - zalesianie (sadzenie młodych drzew); - nawożenie lasów; - wycinanie drzew zagrożonych