Proszę o przetłumaczenie

Kto najdalej plunie !
Może wziąść w tym udział każda osoba która chce . Każdy zawodnik ma przypisane swoje pole , wygrywa ta osoba która plunie najdalej jest też nagroda dla osoby która plunie największą śliną . Jest to takie niezwykłe dlatego że jest to bardzo śmieszne .

3

Odpowiedzi

2009-11-29T11:25:22+01:00
Who spit the furthest!
Maybe proud to participate in that every person who wants to. Each player is assigned to its field, the person who wins the most spit is also a prize for the most people who spit saliva. This is so unusual because it is very funny.
2009-11-29T11:27:10+01:00
Who spit the furthest !

Everyone might participate in that, who wants to. Each player is assigned to its area, this person wins who spit the furthest. It is also a prize for a person who spit the most loogie. This is so unusual, because it's very funny.
2009-11-29T12:11:24+01:00
Who spit the furthest!
May proud to participate in that every person who wants to. Each player is assigned to its field, winning the person who spit the furthest is also a prize for the most people who spit saliva. This is so unusual because it is very funny.